Tingimused

Teenuse kasutamiseks on vaja lepingulist telefoni numbrit, mis kuulub registreerunud kasutajale kes sõlmib lepingu.

Teenuse kasutamine ei ole lubatud kolmandatel isikutel.

Teenust saab kasutada ööpäevaringselt.

Autot saab kasutada Minirent OÜ ga rendilepingu sõlminud isik kellel on kehtivad juhiload. Ilma juhtimisõiguseta isikul ei ole lubatud autot kasutada

Auto kasutamiseks on vajalik telefoni või nutiseadme olemasolu, mis võimaldab avada ja sulgeda autot telefonikõnega.

Peale broneeringu teostamist saadetakse kliendile SMS infoga auto avamiseks ja sulgemiseks

Autot saab broneerida koheselt helistades autole märgitud numbrile või sõnumiga saabunud numbrile.

Teenuse lõpetamiseks helistage teenuse lõpetamise numbrile.

Kui teenust ei saa lõpetada või alustada või on tekkinud muud tehnilised probleemid, siis tuleb helistada koheselt 82828282.

Autot saab võtta ja jätta ilma lisatasuta sealt kus auto reaalselt pargib, veenduge vaadates kaardirakendust.

Parkimine mujal kui Minirendipunktis ei ole lubatud. Erandina on see lubatud, kui klient on selle eelnevalt kokku leppinud.

Auto mootori väljalülitamisel ei tohi kuulata raadiot ja sisse lülitada tulesid, sest siis võib aku tühjeneda.

Autoga ei või sõita mujal, kui ainult Eesti Vabariigi teedel, sest muidu on oht vigastada auto põhja detaile.

Autoga ei või sõita Eesti Vabariigist välja, sest siis puudub autol kindlustus ja võimalus auto avamiseks ja sulgemiseks. Erandkorras on see lubatud, aga siis tuleb selle eest tasuda lisatasu ja ettemaksu, ning leppida sõidu marsruut kokku.

Sõiduks ühes suunas väljaspool Tartu ja Tallinna linna lisatasu kilomeetri kohta

Teenust ei tohi kasutada, kui autosse on sisenetud lepingut sõlmimata.

Kui selgub, et autot on kahjustatud aga ei ole sellest teatatud, siis on Minirent OÜ-l õigus esitada arve omavastutuse ulatuses ja nõuda kirjalikku seletuskirja toimunu kohta.

Kui on tegemist tehnilise probleemiga, siis tuleb sellest teada anda koheselt. Võimalusel lahendab Minirent OÜ kõik jooksvad probleemid. Kui probleeme ei saa lahendada, siis püütakse leida muu sobiv lahendus.

Rendisessiooni pikkus on kuni 72tundi

Lisatasud

Kohaletoomine Tallinna linnas (8.00- 17.00) 10€

Äratoomine Tallinna linnast (8.00- 17.00) 10€

Kohaletoomine Tallinna linnas (18.00-21.00) 15€

Äratoomine Tallinna linnast (18.00-21.00) 15€

Kohaletoomine Tallinna linnas (21.00-24.00) 25€

Äratoomine Tallinna linnast (21.00-24.00) 25€

Teise asulasse või linna sõit auto jätmisega sihtkohta rakendub kilomeetri tasu 0,25€/km

Mittekokkuleppeline auto maha jätmine Tallinnas ja Tartus 50€

Mittekokkuleppeline auto maha jätmine mujal Eestis 3€/km

Uste lahti jätmine peale sõidu lõpetamist 25€

Salongi või auto tulede välja lülitamata jätmine 50€

Auto kahjustustest mitte teavitamine 570€

Sõiduki salongis suitsetamine (suitsu lõhn) 570€

Alkoholi tarbimine autos 570€

Broneeringu tühistamine või mitte teatamine sõidu ära jäämisest 45€

Broneeritud sõidu tühistamine ühe tunni jooksul peale broneeringu teostamist (vormistamise tasu) 2€

Auto üleandmine kolmandale isikule (omavastutus) 570€

Prügi jätmine autosse (koristusteenus) 50€

Salongi sisu lõhkumine, põletamine, tugev jäädav määrdumine (alates) 570€

Autole tekitatud kahjustustest mitteteatamine ennem ja pärast sõitu 570€

Liiklusõnnetusest tulenenud kahjustuste omavastutus (kui süüdlast ei ole) 570€ või auto turuväärtus

Erand:Kui kahju tekib erinevatele auto pooltele, siis on tegemist vähemalt kahekordse omavastutusega, mis tuleb tasuda.

Liiklusõnnetusest tulenenud kahjustuste omavastutus (süüdlane on teine sõiduk, mis on tõendatav) 0€

Liiklusõnnetusest mitte teatamine 1140€

Sõitmine mitte kõvakattega teel, mis põhjustab auto põhjadetailide purunemise 570-8000€

Auto kasutamine broneeringu lepingut sõlmimata 1140€

Broneeringu ajast mitte kinni pidamine ja sellest mitteteatamine 45€

Broneeringu lisatunni maksumus, kui autot ei toodud õigeks ajaks tagasi ja ei teatatud juhtunust 10€/tund

Broneeringu lisatunni maksumus, kui sellest on teatatud telefoni teel vähemalt üks tund ette vastavalt hinnakirjale

Kui sõidu lõppemisel ei lõpetatud teenust siis teenuse kogumaksumus lisatakse ikkagi arvele, sest sõitu ei olnud lõpetatud 10€/tund

Auto kasutamine kolmandatele isikutele teenuse osutamiseks 570€

Liikluskindlustuse boonusklassi suurenemine, ühekordne tasu 150€

Laadimiskaardi kaotamine 30€

Laadimispistiku luugi lõhkumine 570€

Ühe rehvi lõhkumine koos äraveoga 75€